TK Családtudományi Kutatási Centrum

Bemutatkozás

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Családtudományi Kutatási Centrum missziója a családok stabilitásának, a családon belüli kapcsolatok erősödésének és a családtagok jól-léte növelésének elősegítése alapkutatási eredmények gyűjtése, generálása és közzététele révén.

Bővebben

Kutatók

A Centrum interdiszciplináris munkájába a TK Jogtudományi IntézetKisebbségkutató IntézetPolitikatudományi IntézetSzociológiai  Intézet és Gyerekesély-kutató Csoport kutatói egyaránt bekapcsolódtak.

Bővebben

Hírek, Felhívás

Esemény, Konferencia

Családtudományi kutatások a TK-ban

A Centrum egyik tevékenysége a TK-ban folyó kutatások áttekintése, tematikus rendszerezése és lehetőség szerint a szinergiák megteremtése, illetve erősítése. A kutatások listája folyamatosan frissül.

Jelenlegi kutatások

A családok belső és külső kapcsolatrendszere témában

Hátrányos helyzetű családok, gyerekszegénység témában 

Munkaerőpaic témában

Családon belüli gondoskodás és kapcsolati tőke témában

A közelmúlt kutatásai

Mobilitás, integráció és kapcsolatrendszer témában

Hátrányos helyzetű családok, gyerekszegénység témában

Családformák és családpolitikák témában

Munkahelyi esélyegyenlőség témában

Háztartáson belüli jövedelemelosztás témában