Társadalmi Ökológiai és Klíma Kutatási Centrum - Bemutatkozás

A természetben, a társadalmak életében és a tudományos kutatások területén bekövetkezett változások hatásai Magyarországot is komolyan érintik. Módszertani szempontból indokolt olyan vizsgálati és mérési eljárások kidolgozása és azok alkalmazása, amelyek segítségével meg lehetne vizsgálni, hogy a társadalmi változások hogyan és miért járulnak hozzá a természet változásaihoz, természet változásai milyen társadalmi változásokat indítottak el, és hogy a különböző társadalmak és a különböző társadalmi csoportok hogy tudnak alkalmazkodni a természet változásaihoz.

A Társadalmi Ökológiai és Klíma Kutatási Centrum missziója, hogy intézményes szinten is bekapcsolódjon a nemzetközi kutatásokba, és a hazai ökológiai- és klímakutatások társadalmi aspektusai vizsgálatának egyik központja legyen. A kutatócsoport igyekszik elősegíteni, hogy Magyarországon a természet változásai miatt már elkerülhetetlenül bekövetkező társadalmi változások minél kisebb társadalmi veszteségekkel következzenek be.

A Centrum tevékenységei közé tartozik a TK-ban folyó kutatások áttekintése és közös felületen történő bemutatása; hazai és külföldi szakemberek részvételével tematikus előadás-sorozatok, konferenciák szervezése; felsőoktatási partnerintézményekből hálózat kialakítása; részvétel felsőoktatási tananyagok fejlesztésében, kurzusok tartásában; részvétel közös kutatások tervezésében és megvalósításában. A kutatócsoport arra törekszik, hogy Magyarországon a téma vezető kutatóhelyévé váljon, és hogy koordináló szerepet töltsön az ezzel a kérdésekkel foglalkozó kutatóintézetek, kutatócsoportok és felsőoktatási intézmények között.

A Centrum vezetői: Ferencz Zoltán és Megyesi Boldizsár (TK SZI)