Társadalmi Ökológiai és Klíma Kutatási Centrum

BEMUTATKOZÁS

A Társadalmi Ökológiai és Klíma Kutatási Centrum missziója, hogy intézményes szinten is bekapcsolódjon a nemzetközi kutatásokba, és a hazai ökológiai- és klímakutatások társadalmi aspektusai vizsgálatának egyik központja legyen. A kutatócsoport igyekszik elősegíteni, hogy Magyarországon a természet változásai miatt már elkerülhetetlenül bekövetkező társadalmi változások minél kisebb társadalmi veszteségekkel következzenek be.

Bővebben

KUTATÓK

Antal Z. László (TK Szociológiai Intézet)
Acsády Judit (TK Szociológiai Intézet)
Csizmady Adrienne (TK Szociológiai Intézet)
Csurgó Bernadett (TK Szociológiai Intézet)
Ferencz Zoltán (TK Szociológiai Intézet)
Kecskés Gábor (TK Jogtudományi Intézet)
Kerényi Szabina (TK Szociológiai Intézet)
Kovách Imre (TK Szociológiai Intézet)
Kőszeghy Lea (TK Szociológiai Intézet)
Kristóf Luca (TK Szociológiai Intézet)
Megyesi Boldizsár (TK Szociológiai Intézet)
Mikecz Dániel (TK Politikatudományi Intézet)
Oross Dániel (TK Politikatudományi Intézet)

Bővebben

KUTATÁSOK

Éghajlatváltozás és egészség (EMMI)
10 év után. A vörösiszap katasztrófa társadalmi hatásainak vizsgálata
Ruralization: The opening of rural areas to renew rural generations, jobs and farms (Horizon2020)
“Circular City Re.Solution”: Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city  (COST Action 17133)
European Network for Environmental Citizenship (COST Action 16229)
Klíma aktivizmus Ausztriában és Magyarországon

Bővebben

HÍREK

Megjelent:
Call for papers in the Energies (Q2 IF2,702) Special Issue "Factors Influencing Households’ Energy Consumption" további részletek: ITT.

Éghajlatváltozás és egészség. Jelentés 
Az Éghajlatváltozás és egészség jelentés kézikönyve
Az Éghajlatváltozás és egészség jelentés Vezetői összefoglalója

A Vörösiszap-kutatás 2020 Kutatócsoport webináriuma 2020. november 12-én 14 órától. Az élet élni akar, de ennek ára van! A vörösiszap-katasztrófa hosszútávú, komplex hatásvizsgálatának eredményei. 
Meghívó és részletek itt >> 

Sajtótájékoztató 2020. október 1-jén: 
Az élet élni akar, de ennek ára van! Túlélési és újrakezdési stratégiák 10 évvel a vörösiszap katasztrófa után. 
A sajtóközlemény itt olvasható >>

PUBLIKÁCIÓK

2020

Antal Z. L.-Ferencz Z.- Páldy A. (szerk.) (2020) Éghajlatváltozás és egészség Budapest Társadalomtudományi Kutatóközpont, ISBN: 9789634180401

Antal Z. L. - Ferencz Z. - Páldy A. (szerk.) (2020) Az Éghajlatváltozás és egészség jelentés kézikönyve. Jó gyakorlatok és javaslatok. Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont ISBN: 978-963-418-041-8

Bajomi, Anna Zsófia - Nóra Feldmár - Lea Kőszeghy (2020) Trapped in politics - Energy poverty in Hungary. Perspectives on energy poverty in post-communist Europe. Routledge, 2020. ISBN 9780367430528 eBook ISBN 9781003000976

Bauer, Nicole - Megyesi, Boldizsár - Halbac-Cotoara-Zamfir, Rares - Halbac-Cotoara-Zamfir, Cristina (2020) Attitudes ; Environmental, Citizenship. Andreas, Ch Hadjichambis; Pedro, Demetra Paraskeva-Hadjichambi; Jan, Cincera; Jelle, Boeve-de Niklas Marie-Christine Knippels (szerk.) Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education Cham (Svájc), Svájc : Springer Nature Switzerland AG, (2020) pp. 97-111. , 15 p. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-20249-1_7

Börcsök, E., Ferencz, Z., Groma, V., Gerse, Á., Fülöp, J., Bozóki, S., Osán, J., Török Sz. & Horváth, Á. (2020). Energy Supply Preferences as Multicriteria Decision Problems: Developing a System of Criteria from Survey Data. Energies, 13(15), 3767. https://doi.org/10.3390/en13153767

Czibere, Ibolya – Kovách, Imre and Megyesi, Gergely Boldizsár (2020) Environmental Citizenship and Energy Efficiency in Four European Countries (Italy, The Netherlands, Switzerland and Hungary). Sustainability 2020, 12(3), 1154; https://doi.org/10.3390/su12031154   

Ferencz Z. (2020) A koronavírus járvány veszélyességének észlelését befolyásoló tényezők hatása a jogkövető magatartásra. Glossa Iuridica 7 Különszám 29-44.

Ferencz Z. - Teknős L. (2020) Az emberek egészségét és életét veszélyeztető kockázatok csökkentési lehetőségei In: Antal Z. L. - Ferencz Z. - Páldy A.(szerk.) Éghajlatváltozás és egészség Budapest Társadalomtudományi Kutatóközpont, 96-122.

Kecskés Gábor (2020) A környezeti felelősségi irányelv hazai végrehajtásának tapasztalatai, felülvizsgálata, a jövőbeli változtatások iránya. Pro Futuro 10 (2020) 2, 1-12.

Kecskés Gábor (2020) The Hungarian Constitutional Court’s Decision on the Protection of Groundwater: Decision No. 13/2018. (IX. 4.) AB of the Constitutional Court of Hungary. HUNGARIAN YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW AND EUROPEAN LAW 2020 (Vol. 8) No. 1 pp. 371-382.

Kristóf Luca – Megyesi Boldizsár (2020) Élelmiszerfogyasztás és kulturális tőke : Egy formálódó habitus nyomában. SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE ( 2063-0468): 10 4 pp 23-38 https://doi.org/10.18030/socio.hu.2020.4.23.  

Mikecz, Dániel - Oross, Dániel (2020). Hungary. Joost de Moor, Katrin Uba, Mattias Wahlström, Magnus Wennerhag, and Michiel De Vydt (szerk.): Protest for a future II. Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 20-27 September, 2019, in 19 cities around the world. Retrieved from: https://politikatudomany.tk.hu/uploads/files/Protest_for_a_Future_II_-_2020-02-24.pdf

Smederevac-Lalic, M., Finger, D., Kovách, I., Lenhardt, M., Petrovic, J., Djikanovic, V., Conti, D., Boeve-de Pauw, J., 2020. Knowledge and Environmental Citizenship. Hadjichambis, A.Ch., Reis, P., Paraskeva-Hadjichambi, D., Činčera, J., Boeve-de Pauw, J., Gericke, N., Knippels, M.-C. (Eds.), Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education. Springer International Publishing, Cham, pp. 69–82. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20249-1_5

Korábbi évek publikációi