Társadalmi kérdések

EFOP – Gyerekesély Kutatócsoport Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása (Husz Ildikó)

Az iskola nem sziget. Oktatási és társadalmi rezliencia multietnikus környezetben (Papp Z. Attila)

Intézményi reformok öregedő társadalmakban: jogi és politikai aspektusok (Bartha Attila)

Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében (Tardos Katalin)

Az abortuszszabályozás szigorításának hatása az újszülöttek egészségére, valamint a gyerekek és a szülők gazdasági, társadalmi jellemzőire (Hajdu Gábor)

A munkahelyek minősége és az innováció foglalkoztatási hatásai (Illéssy Miklós)

Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban (Kovách Imre)

"Kínai a családban". Magyar-kínai viszonyok Magyarországon az interetnikus párkapcsolatok és a magyar bérszülők kínai családokhoz fűződő viszonyának tükrében. (Kovács Nóra)

Roma közösségek kutatása modern módszertani alapokon a 21. században (Kállai  Ernő)

Lakáshitellel eladósodott családok helyzetének vizsgálata (Csizmady Adrienne)

Nevelési modellek, oktatási stratégiák - Fókuszban a roma közösség (Bogdán Péter)

Ideológia és pragmatizmus a szakpolitikában. A második és a harmadik Orbán-kormány családpolitikája (Szikra Dorottya)

Az apák szerepe a különélő gyermekeik nevelésében (Szalma Ivett)

A fertilitással kapcsolatos ismeretek és az ismeretátadás hatékonysága (Szalma Ivett)

Munkás-társadalom történet (Valuch Tibor)

Társadalmi mobilitás és etnicitás: Az iskolai sikeresség útjai, kimenetei és rejtett költségei (Durst Judit)

Cirkuláció és disszenzus a magyar kulturális elitben (Kristóf Luca)

A homoszexualitás 20. századi társadalomtörténete az 1990 előtti Magyarországon (Takács Judit)

A roma médiakép 1988-2015: állandó és változó diszkurzív stratégiák és reprezentációs rezsimek (Messing Vera)

Roma közösségek kutatása modern módszertani alapokon a 21. században (Kállai  Ernő)