A Számítógépes társadalomtudomány témacsoport eseményei

2018. május 10. 15.00-17:00
A Computational Social Science – Számítógépes Társadalomtudomány témacsoport kutatóinak találkozója

Helyszín: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Elsőnek Telcs András (Tudományos tanácsadó, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont) adott elő az okságról, illetve az általuk kidolgozott mokságot detektáló módszerről Kauzalitás vagy valami más címmel.

Utána külföldi vendégelőadónk, Dr. Petar Milin (University of Sheffield, UK) prezentációja következett A perspective on learning language from use (curious cases of Slavic morphology) címmel.


2018. április 17. 19:00 -21:00
a Hang, az ADAt és a (szabad)szavazás. A Budapest Open Knowledge Meetup ide szervezett rendezvénye: https://www.meetup.com/Budapest-Open-Knowledge-Meetup/events/249393834/

Helyszín: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Magosányi Árpád informatikus bemutatta a www.szabadszavazas.hu oldalt és a mögötte lévő Anonim Digitális Azonosító szolgáltatást, az ADÁt. Ezzel a módszerrel a kérdésekre történő válaszadás egyszerre titkos és hiteles is lehet, akárcsak egy népszavazásnál.

Ezután Papp Dóra és Madarász Csaba elmeséték, hogy miben más a www.aHang.hu mint egy petíciós platform, egyben friss tapasztalataikat is megosztva az eddigi digitális részvételi kampányaikkal kapcsolatban.


2018. március 29. 15.00-17:00
A Computational Social Science – Számítógépes Társadalomtudomány témacsoport kutatóinak találkozója

Helyszín: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Először Váradi Tamás (Tudományos főmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet) beszélt a CLARIN tudományos infrastruktúráról, melynek rendeltetése a bölcsészet- és társadalomtudományi kutatások támogatása nyelvtechnológiai eszközökkel és nyelvi erőforrásokkal.

Utána három MTA SZTAKI-s kollégánk előadása következett. Benyeda Ivett fejlesztő ismertette Vámos Tibor akadémikussal és Kornai András professzorral közös kutatásukat a szöveg megértés mibenlétének nyelvtechnológiai kontextusban való lehetséges karakterizálásáról.

Végül Benedek András (Tudományos Főmunkatárs, MTA. Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filózófiai Intézet) előadásában (A tudás társadalmi kontrukciójának hálózati dinamikái) arról beszélt, hogy miként lehetne Dinamikus Episztémikus Logika segítségével megragadni, hogy hogyan történik az uralkodó nézőpontok átfordulása(social gestalt switch) a nagy hálózatokban.


2018. február 22. 18:30 -21:00
Hungarian Natural Language Processing Meetup

Helyszín: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Az eseményen először Sebők Miklós (Tudományos főmunkatárs, MTA TK Politikatudományi Intézet) Hogyan segít az NLP a kapcsolatháló-elemzési feladatokban? címmel tartott ismertetőt. Utána Szabó Martina (Tudományos segédmunkatárs, MTA TK RECENS-Precognox) Hogyan segít az NLP a kapcsolatháló-elemzési feladatokban? című előadása következett. Bővebb információ a programról itt található: https://www.meetup.com/Hungarian-nlp/events/246402620/


2018. január 10. 15.00-17:00
A Computational Social Science – Számítógépes Társadalomtudomány témacsoport kutatóinak találkozója

Helyszín: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Az első részben Prószéky Gábor (MTA Nyelvtudományi Intézet, igazgató) beszélt  nyelvtechnológiai kutatásaik néhány meglepő, izgalmas fejleményéről.
Ezt követően Rudas Tamás (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, főigazgató) vetett fel megvitatásra néhány konkrét továbblépési lehetőséget témacsoportunk számára.


2017. november 14. 9:00-14:00
Magyar Tudomány Ünnepe

Helyszín: MTA Székház

A Computational Social Science – Számítógépes Társadalomtudomány témacsoport bemutatkozó konferenciája. A konferencián elhangzott előadások tartalma a Magyar Tudomány folyóirat ezen honlapon ismertetett tematikus számában jelent meg.

A Magyar Tudomány 2018/7. száma tematikus összeállításban közli a Számítógépes Társadalomtudomány témacsoport szerzőinek cikkeit, a 2017. novemberi Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényen elhangzott előadások kiegészített, kibővített változatait.
A tematikus szám tartalomjegyzéke, a cikkek absztraktja és teljes szövege elérhető itt.

Az előadások diái letölthetők innen.


2017. december 13.
Life Cycle of an Online Social Network szimpózium
Az MTA TK épületében került megrendezésre a Computational Social Science at Work: Life-Cycle of an Online Social Network című szimpózium. Ennek keretében az MTA TK, MTA KRTK, BME, CEU és az ELTE kutatóiból álló interdiszciplináris kutatócsoport tagjai bemutatták a ma már nem működő iwiw teljes adatbázisán végzett hálózatkutatásuk eredményeit. Az előadások a hálózatok diffúziójával és megszűnésével, a magyar társadalom „behálózottságával” foglalkoztak egy kivételes nagy, több millió felhasználó kapcsolatait magába foglaló adatbázis segítségével.
Az eseményről bővebb információkat itt talál.