Pályázat projekt pénzügyi referens munkakörre

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatója pályázatot hirdet projekt pénzügyi referens munkakör betöltésére a TK Gazdasági Osztályára.

A munkakörbe tartozó főbb feladatok:

·      pályázati költségvetések előzetes véleményezésében való részvétel,

·      projektanalitika vezetése, likviditás követése, kimutatások készítése, pályázati elszámolások összeállítása,

·      a projekthez kapcsolódó pályázati konstrukció és a TK szabályainak megfelelően a projekthez kapcsolódó pénzügyi ügyintézés, a projektek pénzügyi vonatkozású adminisztratív menedzselési feladatainak ellátása;

·      a pályázatokra vonatkozó hatályos jogszabályok, előírások figyelemmel kísérése

·      projekt keretében kötendő szerződések véleményezése, nyomon követése, teljesítésigazolások és számlák ellenőrzése;

·      kapcsolattartás és egyeztetés a projekt kapcsán a HR és a Pénzügyi-számviteli csoporttal;

·      projektvezetőkkel való kapcsolattartás, kérésükre kimutatások készítése, tanácsadás a támogatás szabályos felhasználásához;

·      fenntartó intézmény felé benyújtandó beszámolók összeállításában való részvétel;

·      Gazdasági vezető és Projektiroda vezető munkájának támogatása,

Pályázati feltételek:

·                középfokú iskolai végzettség

·                legalább középfokú szakirányú pénzügyi végzettség

·                magabiztos felhasználói szintű MS Office ismeretek, különös tekintettel Excel használatára

·                büntetlen előélet és cselekvőképesség

·                adózási és számviteli szabályok ismerete

·                magas szintű problémamegoldó készség, önálló munkavégzés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·                felsőfokú szakirányú végzettség (főiskola vagy egyetem)

·                legalább 3 éves pályázatok elszámolásában való gyakorlat

·                projektszemlélet, nemzetközi és hazai pályázati konstrukciók ismerete

·                angol nyelvtudás

·                DMS elektronikus iratkezelő rendszer ismerete

·                jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·                szakmai önéletrajz

·                az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata

·                maximum 1 oldalas motivációs levél

·                a nyelvtudást igazoló okirat másolata (amennyiben van)

·                beleegyezési nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a  pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a tk.hu/adatvedelem oldalról)

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. A Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a tk.hu/adatvedelem oldalon.

A munkavégzés helye: Társadalomtudományi Kutatóközpont, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. (Humán Tudományok Kutatóháza)

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Bozsó Beáta projektiroda vezető részére a bozso.beata@tk.hu  e-mail címre. Kérjük, hogy az e-mail tárgyában tüntessék fel: „PROJEKT PÉNZÜGYI REFERENS 2022."

A pályázat elbírálásnak határideje: folyamatos

A pályázat elbírálásnak módja:

Az elbírálás a beküldött pályázati anyag és szóbeli elbeszélgetés alapján történik.

A legjobb pályázókat szóbeli elbeszélgetésre hívjuk, erről a kiválasztott pályázók értesítést kapnak. A pályázattal kapcsolatban írásos visszajelzést csak a szóbeli fordulóra kiválasztott pályázóknak küldünk.

A munkakör betöltése:

A munkakör azonnali kezdéssel betölthető 40 órás munkaidőben a Társadalomtudományi Kutatóközpont Gazdasági Osztályán. A szerződés határozatlan időre szól 6 hónapos próbaidővel. Bérezés megegyezés szerint.

A projekt pénzügyi referens jogállására, munkabérére és egyéb juttatásaira a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben előírt rendelkezések, valamint a Társadalomtudományi Kutatóközpontban hatályos szabályzatok és Főigazgatói utasítások az irányadók.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad Bozsó Beáta projektiroda vezető a bozso.beata@tk.hu címen.