Pályázat projekt asszisztens munkakörre

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatója pályázatot hirdet projekt asszisztens munkakör betöltésére a TK Gazdasági Osztályára.

A munkakörbe tartozó főbb feladatok:

 • a Projektirodán a projektek adminisztratív menedzselési feladatainak ellátása, a projektvezetők adminisztratív feladatainak támogatása, a projekt pénzügyi referensek munkájának támogatása;
 • projekt keretében kötendő szerződések, engedélyek előkészítése, nyomon követése, teljesítésigazolások és számlák intézése; a folyamatok nyilvántartása;
 • kapcsolattartás és egyeztetés a projekt kapcsán a Főigazgatói Titkársággal, a HR és a Pénzügyi-számviteli csoporttal;
 • projektvezetőkkel való kapcsolattartás, kérésükre összegzések, helyzetjelentések készítése, tanácsadás a támogatás szabályos felhasználásához.

Pályázati feltételek:

 • legalább középfokú végzettség
 • magabiztos felhasználói szintű MS Office ismeretek, különös tekintettel Excel használatára
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • magas szintű problémamegoldó készség, önálló munkavégzés
 • jó kommunikációs készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú végzettség (főiskola vagy egyetem)
 • angol nyelvtudás
 • projektszemlélet, nemzetközi és hazai pályázati konstrukciók ismerete
 • elektronikus iratkezelő rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
 • maximum 1 oldalas motivációs levél
 • a nyelvtudást igazoló okirat másolata (amennyiben van)
 • beleegyezési nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a tk.hu/adatvedelem oldalról)

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. A Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a tk.hu/adatvedelem oldalon.

A munkavégzés helye: Társadalomtudományi Kutatóközpont, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. (Humán Tudományok Kutatóháza)

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni a titkarsag@tk.hu e-mail címre. Kérjük, hogy az e-mail tárgyában tüntessék fel: „PROJEKT ASSZISZTENS 2022."

A pályázat elbírálásnak határideje: folyamatos

A pályázat elbírálásnak módja:  Az elbírálás a beküldött pályázati anyag és szóbeli elbeszélgetés alapján történik.

A legjobb pályázókat szóbeli elbeszélgetésre hívjuk, erről a kiválasztott pályázók értesítést kapnak. A pályázattal kapcsolatban írásos visszajelzést csak a szóbeli fordulóra kiválasztott pályázóknak küldünk.

A munkakör betöltése:

A munkakör azonnali kezdéssel betölthető rész-vagy teljes munkaidőben a Társadalomtudományi Kutatóközpont Gazdasági Osztályán. A szerződés határozatlan időre szól 6 hónapos próbaidővel. Bérezés megegyezés szerint.

A projekt asszisztens jogállására, munkabérére és egyéb juttatásaira a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben előírt rendelkezések, valamint a Társadalomtudományi Kutatóközpontban hatályos szabályzatok és Főigazgatói utasítások az irányadók.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad Bozsó Beáta projektiroda vezető ad felvilágosítást a bozso.beata@tk.hu címen.