Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatója pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére a TK Gazdasági Osztályára.

Feladatkör:

 • beérkező és kimenő számlák iktatása, analitikus nyilvántartása
 • kimenő számlák elkészítése forintban és devizában
 • era kódok mák felé történő egyeztetése
 • bankkivonatok felszerelése, kivezetése
 • vevői, szállítói folyószámlák kezelése
 • kiküldetési és fizetési előlegek nyilvántartása, nyomon követése
 • deviza analitika vezetése
 • devizautalás
 • számlák formai és tartalmi ellenőrzése
 • havi adatszolgáltatások készítése, küldése
 • havi áfa bevallás elkészítése 
 • egyéb pénzügyi, gazdasági ügyek intézése.
 • részvétel a negyedéves mérleg jelentés és az éves beszámoló elkészítésében.

 

Pályázati feltételek:

 • középfokú iskolai végzettség
 • pénzügyi végzettség
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • magabiztos felhasználói szintű MS Office ismeretek
 • CT-ECOSTAT program nagyfokú ismerete
 • pontos, precíz munkavégzés

Előnyt jelent:

 • központi költségvetésben szerzett gyakorlat
 • MÁK ügyfél-frontend rendszer és KM-IFMIS rendszer ismerete

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • maximum 1 oldalas motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
 • a nyelvtudást igazoló okirat másolata (amennyiben van)
 • erkölcsi bizonyítvány
 • beleegyezési nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a https://tk.hu/adatvedelem oldalról).

 

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. A Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a https://tk.hu/adatvedelem oldalon.

A munkavégzés helye: Társadalomtudományi Kutatóközpont, 1094 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A pályázat beérkezésének határideje: folyamatos

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Kéri Albertné részére a keri.zsuzsa@tk.hu, e- mail címre.

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: pénzügyi ügyintéző/2022

A pályázat elbírálása:

Az elbírálás a pályázati anyag és szóbeli elbeszélgetés alapján történik.

A legjobb pályázókat szóbeli elbeszélgetésre hívjuk, erről a kiválasztott pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásnak határideje: folyamatos

A pénzügyi ügyintéző jogállására, munkabérére és egyéb juttatásaira a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben előírt rendelkezések, valamint a Társadalomtudományi Kutatóközpontban hatályos szabályzatok és Főigazgatói utasítások az irányadók.

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető teljes munkaidőben a Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A jogviszony hat hónapos próbaidő kikötésével határozatlan időre szól.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást Kéri Albertné ad a keri.zsuzsa@tk.hu címen keresztül.