Módszertani képzések

A kutatóközpont által szervezett módszertani kurzusok a tudományos kutatómunkához szükséges újabb módszerek, szoftverek használatára készítik fel az érdeklődőket, valamint segítséget nyújtanak a fiatal kutatók számára a tudományos kutatómunka speciális módszereinek és készségeinek elsajátításához. A kurzusok nyitottak, azokon más kutatóintézetek, tudományos műhelyek kutatói, felsőoktatási intézmények oktatói és (MA) hallgatói is részt vehetnek.

KSH Stata képzés

Az MTA KRTK Adatbank által menedzselt KSH-KRTK Kutatószobában található állományok stata13 formátumban érhetők el. Az Adatbank Stata tanfolyamot indít az MTA KRTK és TK kutatói számára. A kurzuson akár junior, akár szenior kutatók részt vehetnek. A képzés tartalmaz egy bevezetőt azok számára, akik még nem használtak adatbázis kezelő programokat. A kurzus során megismerkednek a Statában végrehajtható egyszerű műveletekkel, elemzéseket futtatnak, ábrákat, térképeket készítenek és elemeznek, majd néhány összetettebb műveletet, a makrók használatát is oktatják. A kurzus elvégzői képesek lesznek a Stata program – így a KSH kutatószoba – használatára.

Szövegbányászat kurzus

YouTube videók

A  bevezető kurzus során a kutatók megismerkednek az alapvető szövegbányászati feladatokkal és ezek társadalomtudományi alkalmazásaival. A tárgyalt eljárások között kitérünk az információ-visszakeresés és az információ-kinyerés eltéréseire, valamint a szózsák, a névelem-felismerés, az osztályozás, a vélemény- (szentiment-) elemzés, illetve a csoportosítás feladataira. A kurzus az elméleti és módszertani alapok tisztázása mellett néhány példa keretében betekintést nyújt a szövegbányászati szoftverek használatába. Az alapszintű kurzus fél napos (2x2 óra). Bemeneti követelmény nincs, az alapvető statisztikai, kvantitatív módszertani, valamint programozási ismerek ugyanakkor hasznosak az anyag feldolgozásához.

 Az alkalmazott alapszintű kurzus egy projekt, egy előre megírt kutatási terv megvalósításához kapcsolódóan segít a kvantitatív szövegelemzési módszerek elsajátításában a kutatás tervezésétől annak megvalósításáig. A kutatási tervek olyan alapvető kvantitatív szövegelemzési eljárásokhoz kapcsolódhatnak, mint a szózsák módszer, egyszerű szótár-alapú elemzések, valamint névelemfelismerő. A kurzuson a feladatok megoldására a politikatudományban gyakran használt R programnyelven készült programokat használunk. A résztvevők konkrét (előre megküldött és az oktatóval egyeztetett) kutatási tervekhez illeszkedő dolgozzák ki kurzus során a feladat elvégzéséhez szükséges adatbázisokat és scripteket. A kurzus, a tárgyalt kutatási tervek számától függően, egy- vagy két napos, melynek második felében az oktatók szimultán foglalkoznak az egyedi projektjeiken dolgozó résztvevőkkel. Bemeneti követelmény a bevezető kurzus elvégzése vagy annak ismeretanyagának demonstrált ismerete. Szintén alapfeltétel az R programnyelv és szoftverkörnyezet kezdő szintű ismerete, illetve előzetes telepítése a résztvevők számítógépén (ehhez az oktatók segítséget nyújtanak).

 A haladó kurzus a bevezető, valamint az alkalmazott kurzus résztvevői számára nyújt – konkrét kutatási feladatok kapcsán – bevezetést az olyan haladó szövegbányászati eljárásokba, mint a szótár-alapú, a felügyelet nélküli tanulási, valamint a felügyelt tanulási algoritmusok. Az intenzív kurzus 1 napos (4x1,5 óra). Bemeneti követelmény a bevezető és az alkalmazott alapszintű kurzus elvégzése vagy ezek ismeretanyagának demonstrált ismerete. Szintén alapfeltétel az R programnyelv és szoftverkörnyezet felhasználói szintű ismerete.

Kvantitatív szövegelemzési technikákat oktathatja meghívott előadó. Sebők Miklós három lehetséges előadót javasolt, akik között a rendelkezésre álló kerettől függően lehetne választani. A jelentkezők projektjükhöz kapcsolódóan 1 oldalas kutatási tervet küldenének, mely segíti a képzés fókuszálását, növeli annak gyakorlati használhatóságát.

Kapcsolatháló-elemzés kurzus

A kurzus célja a kapcsolatháló elemzés, mint tudományos módszer bemutatása. A képzés 3 fő területre koncentrál: 1. R bevezető 2. hálózatelemzés R-ben 3. sztochasztikus aktor-orientált modellek és az RSiena használata. A kurzuson akár szenior, akár junior kutatók részt vehetnek, de alapvetően haladó szintű kurzus indul, a magasabb szintet az alapismeretek anyagának előzetes megküldésével biztosítják.

A RECENS tartott már ilyet, nagy érdeklődésre tartott számot, érdemes lenne ilyet rendezni még. A magasabb szintet az alapismeretek anyagának előzetes megküldésével biztosították. A RECENS a képzést ingyen tartotta, de mivel a képzés célja olyan módszerek meghonosítása, melyek segítik a nemzetközi véráramba történő jobb bekapcsolódást, ezen keresztül a pályázati tevékenységet, a képzés a H2020 felkészülési alapból finanszírozható. A kurzus két napos (egész napi elfoglaltság).

Academic writing kurzus

Az angol nyelvű kurzus során elsősorban junior kutatókat készítenek fel nemzetközi tudományos folyóiratcikkek megírására. Az első részben a kutatás, majd a publikáció tervezéséről, majd szerkezetéről esik szó, áttekintik az ideális bevezetés, befejezés, cím megfogalmazási módjait. Tanácsokat kapnak a hivatkozások használatához, a gördülékeny megfogalmazáshoz, a megfelelő kifejezések kiválasztásához is.

Haladó academic writing kurzus során, a korábbi ismeretekre építve, elsősorban publikálási stratégiákra fókuszálnak: cikk elhelyezése, megfelelő folyóirat megtalálása; ez kiterjeszthető a rangos könyv, könyvfejezet publikációkra is. A képzés kiegészíthető alapvető prezentációs technikákra vonatkozó órával is.

Pályázatírás kurzus

A képzés során az alapvető pályázatírási ismeretek elsajátítása a cél: kutatási kérdés megfogalmazása, alkalmazott módszer kiválasztása, tevékenységek megnevezése. Hogyan épül fel egy kutatási projekt? Mi a különbség a pályázatírás és a tudományos publikáció írása között? A pályázatírás buktatói, a gyakoribb pályázati konstrukciók rövid bemutatása.

A kurzus elsősorban fiatal kutatók, tudományos munkatársak számára nyújt hasznos támpontokat hazai és nemzetközi ösztöndíj- és kutatási pályázatok megírásához. A kurzus során egy konkrét pályázat megírására is sor kerül.

Módszeresen társadalomtudományos módszertani vitasorozat

A Módszeresen sorozat a felsőoktatási hallgatók, oktatók és kutatók társadalomtudományos módszertani (tovább)képzésére jött létre. Célja, hogy a kötött tananyagokba nehezebben beilleszthető, illetve a kutatók képzése óta eltelt időszakban felmerült kurrens módszertani vitákat és innovatív eljárásokat megismertesse a szakmai közönséggel.

A vitákról videofelvételt készítünk, amely a TK KDK repozitóriumából mindenki számára elérhető, és az eseményekről Mindentudás Egyetemének mintájára (egyszerűsített változatban) honlap is készül.

Az eddig elkészült anyagokat rendszeresen használják felsőoktatási intézményekben BA, MA és PhD képzésekben (Corvinus és ELTE).

A második gazdaságtól a prekariátusig. Az informális gazdaság kutatásának módszertani dilemmái (YouTube)