Mobilitás Kutatási Centrum

A magyar társadalom a választások előtt :: Konferencia

A konferencia célja, hogy bemutassa a 2021 októberben és novemberben 5000 fővel készített kérdőíves vizsgálat első eredményeit. Az adatgyűjtés 2015 és 2018 után a harmadik alkalommal történt meg közel azonos kérdőívvel és mintavételi eljárással.

Program és további részletek itt

Letölthető sajtóanyag itt

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Megjelent a projekt eredményeit tartalmazó két kötet:

Integrációs mechanizmusok a magyar társadalomban   Tartalomjegyzék      Absztraktok 

Mobilitás és integráció a magyar társadalomban   Tartalomjegyzék      Absztraktok

Kötetbemutató konferencia (pdf) 
A könyvbemutató előadásainak felvétele a TK Youtube csatornáján

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Social dynamics. Inequalities, integration, mobility and migration

Conference at the Centre for Social Sciences, Budapest :: 16–17 November, 2020

Programme with zoom links

Programme with panels and sections

Abstracts

Click here for more info

Facebook event

Call for conference papers

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A Mobilitás Kutatási Centrum célja a társadalmi, munkaerőpiaci, iskolai és területi mobilitás új összetevőinek az elemzése interdiszciplináris kutatási keretben.

A kutatás tematikai keretét az MTA TK-ban kidolgozott új társadalom modell (integrációs modell) biztosítja, amely a korábban használt rétegződési sémákhoz képest sokkal több társadalmi jellemzőt foglal magában, szignifikáns elemzést biztosít a jelenkori magyar társadalom egyenlőtlenségeinek és az azokat létrehozó társadalmi, gazdasági és politikai mechanizmusok megértéséhez.

A projekt részletes leírása itt olvasható.


MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
DE Bölcsészettudományi kar, Politikatudományi és Szociológiai Intézet


ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociális Munka Tanszék

Szakmai beszámoló, 2017–2018

Szakmai beszámoló, 2019

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2019. november 14.
Mobilitás, integráció és egyenlőtlenségek a magyar társadalomban 
Konferencia

Program     Meghívó     Absztraktok    Előadók, szerzők  A konferencián készült fotók

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2019. május 21.

Könyvbemutató :: Jelentések a társadalmi integrációról
Az MTA Kiválósági Együttműködési Program Mobilitás Kutatási Centrum sajtóbemutatóval egybekötött workshopot szervezett a
Származás és integráció a mai magyar társadalomban és A magyar társadalom és a politika, 2019 című köteteinek bemutatására

A könyvbemutató programja

Sajtóközlemény

Fotók

Sajtóvisszhang

A kötetek letölthetők a borítóképekre kattintva

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2018. június 21. 
Mobilitás és immobilitás a magyar társadalomban
Projektnyitó konferencia az MTA Humán Tudományok Kutatóházában
Program és részletes információ itt olvasható
A nyitókonfrencián elhangzott előadások anyagai itt találhatók.
A nyitókonferencián készült fotók itt tekinthetők meg.