Megroppanthatja-e a válság az Orbán-rendszert?

2020. május 25.
Interjú Kovách Imrével (TK Szociológiai Intézet) a 444-en

Kovách Imre alaposan ismeri a Nemzeti Együttműködés Rendszerét fenntartó társadalmi mechanizmusokat és az elmúlt tíz évben végbement strukturális átalakulásokat is.

Az általa vezetett Mobilitás Kutatási Centrum új megközelítés alapján, reprezentatív mérések segítségével tárta fel, milyen csoportok alkotják a magyar társadalmat. 2017-ben megjelent, Társadalmi integráció című kötetükben (pdf) abból a tételből indultak ki, hogy a legfeljettebb országok társadalmaihoz hasonlóan a magyart sem lehet már egyszerűen a foglalkozási besorolások alapján leírni. Ez persze továbbra is fontos szempont, de néhány évtizeddel ezelőtt sokkal többet elárult egy ember társadalmi pozíciójáról, ha tudtuk róla, hogy munkás vagy értelmiségi. Ma már közel sem egyértelmű, hogy ezek a fogalmak milyen jövedelmi helyzetet, fogyasztási szokásokat, kulturális ízlést takarnak.