Bán-Forgács Nóra

Bán-Forgács Nóra
Tudományos segédmunkatárs (TK JTI)
  • Osztály: Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztály
  • E-mail: ban-forgacs.nora@tk.hu
  • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5171
  • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.17.)
Kutatási területek

Alkotmányjog, emberi jogok, nemzetközi jog