Big Data a társadalomtudósok szemével

A közösségi hálózatokon, a keresőmotorokban, a weboldalakon, az okos eszközök használata során és számos más forrásból percről percre hatalmas mennyiségű, igen különböző fajtájú adat keletkezik. Mit tudunk meg a társadalom működéséről ezekből az adatokból és hogyan hasznosíthatjuk a társadalom érdekében őket?

A Kutatóhelyek tárt kapukkal rendezvényen 2016. november 22-én ízelítőt adtunk kutatásaink kapcsán abból, hogy a politikatudomány, jogtudomány, szociológia kutatói számára a „Big Data” jelenség milyen lehetőséget teremt, és milyen kihívásokat tartogat.

Program:

Ságvári Bence, az MTA TK Szociológiai Intézet tudományos munkatársa

Kutatási területe: nemzetközi összehasonlító survey kutatások, társadalmi értékek, információs technológiák társadalmi hatása, ifjúság, hálózatkutatás

A Big Data jelenséget hálózatelemzési megközelítésből vizsgálja, az „Egy online közösségi hálózat életciklusa: bigdata elemzés”  vezető kutatója

Kutatói adatlapja itt található
 

Ságvári Bence: „Kis adat kis gond, nagy adat nagy gond.” Mire is jó az, ha sok adatunk van?
Az előadás az adatokon és algoritmusokon alapuló döntések világába nyújt rövid betekintést, elsősorban kérdések és dilemmák formájában. Milyen veszélyeket és lehetőségeket jelentenek ezek az algoritmusok a társadalmi igazságosság szempontjából, és vajon alkalmazható-e az algoritmus-alapú gondolkodás életünk hétköznapi dilemmáinak megoldására, azaz tanulhat-e valamit a racionalitásra törekvő emberi elme a racionális gépi gondolkodástól?

Ződi Zsolt, az MTA TK Jogtudományi Intézet tudományos munkatársa

Kutatási területe: a jogi adatbázisok, bírói jog, a magyar bírói érvelés mintázatai, magyar bírói ítéletek adatbázisának elemzése számítógépes módszerekkel

Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései kutatási projekt vezetője.
 
Kutatói adatlapja itt található

Ződi Zsolt: A magyar bírósági ítéletek adatbázisa, mint Big Data
Azt tudjuk miről szól egy bírósági ítélet, de vajon miről "szól", azaz miről beszél nekünk 100 000 bírósági ítélet? Magyarországon, akárcsak Európa több más országában a kormányzat és a jogi szféra hatalmas mennyiségű szöveges dokumentumot publikál az Interneten. A publikálás célja az állam és az igazságszolgáltatási rendszer átláthatóságának növelése, de ennyi irat már nemcsak arra használható, hogy egyenként megkeressük és elolvassuk őket, hanem a teljes kormányzat  és - bírósági ítéletek esetén - a teljes igazságszolgáltatás működésére vonatkozóan is lehet megalapozott következtetéseket belőlük levonni. Az ilyen kutatások még csak gyerekcipőben járnak, így a prezentáció is két számítógéppel készített egyszerű statisztikával ismerteti meg a hallgatóságot, és azt igyekszik bemutatni, hogy milyen lehetőségek rejlenek ennek az irathalmaznak a gépi elemzésében.

Sebők Miklós az MTA TK Politikatudományi Intézet tudományos munkatársa.

Kutatási területe: politikai intézmények; összehasonlító politikatudomány; politikai gazdaságtan; kvantitatív szövegelemzés

A Kvantitatív szövegelemzés a politikatudományban projekt vezető kutatója, a 2016 decemberében megjelenő Kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat a politikatudományban című kötet szerkesztője.

Kutatói adatlapja itt található

Sebők Miklós: Mérhető-e a törvényhozás minősége?
A törvényhozás minőségének problémája régóta foglalkoztatja a társadalomkutatókat. A törvények minőségének mérésére ugyanakkor mindezidáig nem született egységes és a világ minden demokráciájában egyaránt használható módszertan. Az előadás bemutat egy új, magyar kutatók által kifejlesztett módszertant a formális törvényhozási minőség mérésére. A kutatás eredményeképp az 1990-2014 közötti magyar törvényekre kiszámolt indexet egy interaktív bemutató keretében demonstráljuk: a közönség a felajánlott lehetőségek alapján megtippelheti, hogy mely ismertebb törvényeknek nagyobb vagy kisebb a formális minőség indexe.

Molnár Csaba az MTA TK Politikatudományi Intézet tudományos segédmunkatársa.

Kutatási területe: törvényhozások, radikális jobboldal. Kutatói adatlapja itt található.

Kubik Bálint kutatási területe: Törvényhozások, kvantitatív módszertan, szövegbányászat.

Mindketten A magyar törvényhozás dokumentumainak és szövegeinek szövegbányászati elemzése projekt tagjai.


Kubik Bálint - Molnár Csaba: Képviselői információk kincseskamrája
A prezentáció során betekintést nyújtunk a képviselői információk elemzői hasznosíthatóságába. Az országgyűlési adatok igen nagy mennyiségben elérhetőek a Parlament honlapján, ugyanakkor ezek rengeteg aloldalon szétszórva találhatóak meg, így azok összesítése és elemzése kihívást rejt a kutatók számára. Az elemzés során interaktív módon bemutatjuk a Közpolitikai dinamika című projekt munkálatai során szerzett tapasztalatokat, illetve egy élő "demo" keretében bemutatjuk ezen információk hasznosítását (elemezhetőségét) is. Képviselői felszólalások nagyméretű szövegkorpuszának elemzése adja a prezentáció fő fókuszá