Susánszky Pál Bárány Róbert-díjat kapott

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat huszonegy kiemelt teljesítményt nyújtó kutatója vehetett át tudományos kitüntetést a 2022. évi ELKH Díjátadó Ünnepségen. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága a kutatók anyagi és erkölcsi megbecsülésének kifejezésére 2021-ben alapította meg az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Díjat és a fiatal kutatók elismerésére szolgáló Bárány Róbert Díjat.

A Bárány Róbert Díj megalapításának és adományozásának célja az ELKH Titkárság irányítása alatt álló kutatóhelyeken kutatói munkakörben foglalkoztatott 40 év alatti fiatal kutatók kiemelkedő tudományos munkájának elismerése. Az értékelés a pályázók eddigi tudományos tevékenysége és az általuk elért eredmények alapján történik. A díjak odaítélésekor emellett figyelembe veszik a kutatói kiválóságot és a tudományos munka innovatív megközelítését, továbbá a kutatómunkában rejlő potenciált és továbblépési lehetőségeket, például projektekben való részvételt, bekapcsolódást nemzetközi együttműködésekbe. 

Susánszky Pál a politikai szociológián belül a politikai részvétel társadalmi egyenlőtlenségeit kutatja. Doktori disszertációjában a politikában részt vevő társadalmi csoportok egyenlőtlen eloszlását vizsgálta. Munkája számos új empirikus, elméleti és módszertani eredményt hozott, többek között új mutatót fejlesztett ki az egyenlőtlenségek mérésére. Rámutatott, hogy az egyes európai országok, és ezen belül a különböző társadalmi csoportok tüntetési részvételét befolyásoló mechanizmusok jelentősen eltérnek egymástól. Az eredmények nemcsak megerősítik a kollektív cselekvés magyarázatának úgynevezett kettős út (dual pathway) szociálpszichológiai modelljét, hanem több ponton kiegészítik azt. Kutatócsoportjával közösen folytatott jelenlegi kísérleteik további oksági mechanizmusok feltárására és potenciális mediációs láncok keresésére irányulnak. Tudományos publikációs eredménye az elmúlt három évben: cikkeinek száma 14, ezek közül 4 D1, illetve Q1 minősítésű rangos szakfolyóiratban jelent meg, összesített impaktfaktora 9,323, Hirsch-indexe 4.