Válasz az MTA Prémium Posztdoktori Programja kapcsán egy kollégánkat támadó írásra

Egyes sajtótermékek 2019. július 16-i, az MTA Prémium posztdoktori programjáról szóló írásukban azt állították, hogy kollégánk, Koltai Júlia Anna megfelelő tudományos teljesítmény nélkül kapta meg a posztdoktori ösztöndíjat. A cikk állítása nem csak sértő, hanem téves is.  Az írás alapján a cikk írója nem ismeri az ösztöndíj feltételeit, és Koltai Júlia Anna nagyon széles tudományos munkásságából is csak egyetlen dolgot emel ki. Koltai Júlia Annának két impakt faktoros publikációja mellett megjelentek további nemzetközi publikációi, rendszeresen publikál emellett hazai folyóiratokban és könyvekben, összesen több mint 40 írása jelent meg, melyek között több magasan hivatkozott. Az egyik impakt faktoros írása a Social Networks folyóiratban jelent meg, amely a hálózatkutatás legmagasabban jegyzett tudományos lapja jelenleg. A rangos társadalomtudományi lapokban való publikálás jelen gyakorlata szerint egy kutatási eredmény megszületését követően két–három év múlva, vagy akár később jelennek meg nyomtatásban az erről szóló írások. Így a 2019-es Social Networks cikk mögötti kutatás óta számos új eredményt ért el kollégánk, melyek a következő években jelennek majd meg. Számítógépes társadalomtudomány témában például két elfogadott írása fog megjelenni a Springer gondozásában.

Kiemelendő, hogy a pályázat nem csak a nemzetközi publikációs gyakorlat alapján értékel, hanem figyelembe veszi a pályázó nemzetközi beágyazottságát is. Koltai Júlia Anna rendszeres résztvevője nemzetközi konferenciáknak, csak idén nyáron három jelentős nemzetközi konferencián vesz részt előadóként, köztük a Princeton University-n. Emellett tanít a politikatudomány legrangosabb nemzetközi kutatásmódszertani nyári és téli egyetemén, az ECPR-on is.

Nem elhanyagolható szempont, hogy a pályázat értékelésében legalább akkora szerepe volt a beadott pályázati anyagnak, mint a szerző tudományos munkásságának. Koltai Júlia Anna Magyarországon az elsők között kezdett el foglalkozni társadalomtudományi oldalról Big Data elemzéssel, a hazai számítógépes társadalomtudomány egyik vezető kutatója. Témája a jelenlegi társadalomtudományi kutatás egyik fontos fókusza, egy olyan pont, ahol a hazai tudományos közeg be tud kapcsolódni a nemzetközi diskurzusba.

Júlia az MTA TK egyik különösen értékes munkatársa. Az MTA TK vezetői és munkatársai kiállnak méltánytalanul megtámadott kollégájuk mellett, és elutasítanak minden sértő támadást, ami az intézmény vagy egyes szereplői ellen irányul.