Képekben: mit csinál az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontja?

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontja egyre nagyobb figyelmet kap, azonban kevesen tudják, hogy mivel foglalkozik az itt dolgozó közel kétszáz kutató. Mi a munkájuk társadalmi haszna? Milyen hatással van rájuk az MTA körüli bizonytalanság? Arcok és nevek a kutatóközpontból.
Az MTA összeállítása

Kutat.

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA TK) jogtudományi, politikatudományi, szociológiai és etnikai-nemzeti kisebbségkutatásokat végez tudományos módszerekkel. Közép-Európa egyik legjelentősebb, kizárólag kutatási tevékenységet folytató intézménye a társadalomtudományok területén. A kutatási területeknek megfelelően a kutatóközpontban négy intézet (Jogtudományi Intézet – MTA TK JTI, Kisebbségkutató Intézet – MTA TK KI, Politikatudományi Intézet – MTA TK PTI, Szociológiai Intézet – MTA TK SZI) és két kutatócsoport (Számítógépes Társadalomtudomány – CSS-RECENS és Gyerekesély-kutató Csoport) működik.

Összefog.

Élénk kapcsolatot tart fenn a hazai kutatóhelyekkel, valamint más országok tudományos intézményeivel és nemzetközi tudományos társaságokkal, amelyekkel közös kutatásokat is folytat.

Informál.

Hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki, tudományos, szak- és ismeretterjesztő kiadványokat jelentet meg, továbbá két jelentős társadalomtudományi archívumot gondoz.

Hasznosít.

Segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását. A felsőoktatási intézményekkel együttműködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és továbbképzési feladatokat lát el, továbbá igény esetén szakmai tanácsadással segíti az állami intézmények munkáját.

Tovább az MTA képes összeállítására