Új főigazgató az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont élén

Az Akadémia Elnöke 2019. január 1-jei hatállyal három évre Boda Zsoltot bízta meg az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának vezetésével. Boda Zsolt tudományos tanácsadó, habilitált egyetemi docens, 2016 óta az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének igazgatója. Fő kutatási területe a közpolitika változás magyarázata és a bizalom szerepe a közpolitikák megvalósításában. Elnyerte a Magyar Politikatudományi Társaság Bibó István Emlékdíját tudományos munkásságáért és kétszer a Kolnai Aurél díjat kiemelkedő publikációjáért. Az MTA Főtitkári Kutatói Elismerésének birtokosa, és 2019 januárjában fogja átvenni a Francia Állam Akadémia Pálma-rendjének Lovagi fokozatát. Oktatott franciául a párizsi Université Pierre et Marie Curie-n, valamint angolul több európai egyetemen (Erasmus University, University of Helsinki, Norwegian School of Economics, Coppenhagen Business School, European University ’Viadrina’). Vendégkutatóként dolgozott az Université de Versailles-on, a párizsi La Maison des Sciences de l’Homme-ban és a Conservatoire des Arts et Métiers-ben, valamint a chapel hill-i University of North Carolina-n. Számos hazai és nemzetközi kutatásban vett részt, 2018-ban a vezetésével nyert egy 15 tagú nemzetközi konzorcium az EU H2020-as pályázati rendszerében nagyösszegű támogatást.

Boda Zsolt főigazgató