Felhívás az MTA TK Politikatudományi Intézet publikációs támogatására

FELHÍVÁS AZ MTA TK POLITIKATUDOMÁNYI INTÉZET
PUBLIKÁCIÓS ÖSZTÖNDÍJÁRA


MTA TK Politikatudományi Intézete publikációs alkotói támogatás pályázatot ír ki MA, illetve PhD képzésre beíratkozott felsőoktatási hallgatók részére politikatudományi vagy társterületeken végzett tudományos munka és ennek magyar nyelvű publikációjának támogatására.  Pályázhat minden magyarországi, külhoni, illetve külföldi intézmény magyar állampolgárságú hallgatója.


A jelentkező hallgatóknak vállalniuk kell, hogy a pályázati időszak végén egy 45–50 000 N terjedelmű (Times New Roman, 12. pt, másfeles sorköz) cikket lead a Politikatudományi Szemlének vagy más az MTA által kiadott társadalomtudományi folyóiratnak.


Pályázati feltételek:
- Hallgatói jogviszony igazolása MA vagy PhD képzésben fennálló aktív státuszról;
- Rövid témavezetői nyilatkozat az MTA TK PTI valamely kutatójától;
- A pályázat szakmai tartalmát meghatározó:
o részletes (min. 5 oldalas) kutatási terv, vagy
o első kézirat-változat, vagy
o 2018–2019-ben írt, máshol nem publikált és továbbfejleszthető TDK-, évfolyam-, illetve szakdolgozat szövege.
Az támogatás időszaka: 2019. március 15. – 2019. május 15.


A támogatás összege bruttó 100 ezer forint, melyet a pályázati időszak alatt, illetve a publikáció leadását követően két, egyenlő részletben, megbízási szerződés formájában folyósítanak.
A jelentkezés határideje: 2019. március 1.


A pályázatokról a PTI osztályvezetőiből álló kuratórium javaslatára a kuratórium vezetője dönt. A 2019. tavaszán biztosított támogatások száma legfeljebb két darab.
További információ: Szabó Andrea, tudományos főmunkatárs, a támogatás kuratóriumának vezetője: szabo.andrea@tk.mta.hu.