Együttműködés a hivatalos statisztika és a társadalomtudományi kutatás között

Budapest, 2016. április 27. – A mai napon együttműködési megállapodást kötött a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja (MTA TK), amelynek keretében az intézmények közös szakmai céljaik elérése érdekében mozgósítják elméleti és gyakorlati tudásbázisukat valamint kapcsolatrendszerüket. A megállapodást ünnepélyes keretek között Dr. Vukovich Gabriella a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnöke, és Prof. dr. Rudas Tamás a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA TK) főigazgatója írták alá.

Az együttműködés munkaprogramjának egyik elemeként a KSH lehetővé teszi, hogy az MTA TK kutatói egyéni megállapodás alapján a KSH kutatószobájában a mélyebb szintű elemzések érdekében hozzáférjenek anonimizált mikroadatokból álló adatbázisokhoz. Az együttműködő feleknek szándékában áll továbbá az akadémiai intézmény arra alkalmas kutatásait a KSH nagymintás adatgyűjtéseihez kapcsolódva megvalósítani.

A két intézmény tervei között szerepel az is, hogy közösen vesznek részt olyan szakmai kutatásokban, amelyek több forrásból táplálkozó („multisource”) adatgyűjtéseken alapulnak, vagyis merítenek mind a statisztikai adatgyűjtésekből, mind az adminisztratív állományokból, mind a Big Data készleteiből. A Big Data felhasználhatóságának vizsgálatára közös workshop szervezésére is sor kerül, amelyen megoszthatják a heterogén adatállományok kezelése során alkalmazott módszereket, az eddig szerzett gyakorlati ismereteket.

A kölcsönös információcserét szolgálja az a célkitűzés, hogy a két intézmény egyedi projektek keretében elvégzi különböző adatfelvételek egybevetését a KSH adataival.

Az együttműködő intézmények részvételi alkalmakat teremtenek a másik számára tudományos rendezvényeiken, továbbá publikációs lehetőséget biztosítanak a kutatóiknak tudományos folyóirataikban.