Varju Márton előadása a Lendület-napon

Az Európai Unió kollektív rendszerében Magyarország számára elérhető egyéni előnyök feltárása  az egyik fő kutatási területe annak a csoportnak, amely Varjú Márton jogász vezetésével, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatja munkáját. A kutatónak az idei Lendület-napon tartott beszámolójáról készült videót most megtekinthetik honlapunkon.

Névjegy: Varjú Márton közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia TK Lendület-HPOPs "Magyaroszág közpolitikai lehetőségei az Európai Unióban" Kutatócsoport vezetője

A kutatócsoport célja: Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban folyó kutatásai nyomán annak feltárása, hogy az Európai Unió kollektív rendszerében Magyarország milyen egyéni előnyöket érhet el. Vizsgálja azt is, hogy a kormányzati szinten folyó döntés-előkészítésnek és döntéshozatalnak milyen az uniós jogból eredő jogi és szakpolitikai racionalitások mentén kell történnie.

Eddigi eredmények: A kutatócsoport a munka elméleti megalapozásaként a nemzeti érdek fogalmának és jelenségének az európai uniós jog és kormányzás rendszerében megvalósítható konceptualizálását és problematizálását tűzte ki céljául. Különösen két problémakörrel foglalkozik.

Az egyik, hogy a tagállami szintű szakpolitikai döntéshozatalra milyen hatással van az a dilemma, hogy a tagállamok érdeke egyszerre értelmezhető az Unió érdekeivel szemben álló tényezőként és az Unió létét, a közös politikák kikényszerítését igénylő elvárásként.

A másik, hogy a tagállami szintű közpolitikai döntéshozatalban hogyan oldható fel az az Európai Unió kollektív jellegéből eredő dilemma, hogy a tagállamok, bár számtalan önálló, másokéival ellentétes érdekkel bírnak, közös, unilaterális alapon hatékonyan nem érvényesíthető érdekeik megvalósítása céljából saját elhatározásukból jogi eszközökkel korlátozták döntési szabadságukat, és érdekeltté váltak a kölcsönös kötelezettségek egyéni és hatékony kikényszerítésében.

A Lendület-napon tartott beszámolóról készült, a bemutatott diákkal kiegészített videó ide kattintva megtekinthető. 

Forrás: www.mta.hu