Romák a tudományos életben - konferencia a Kisebbségkutató Intézet szervezésében

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete,

valamint a

Kritikai Roma Tanulmányok Kutatócsoport 

tisztelettel meghívja Önt

ROMÁK A TUDOMÁNYOS ÉLETBEN 

című tudományos konferenciára

2014 őszén a Magyar Tudományos Akadémia különböző intézeteiben dolgozó, saját identitásukat romaként meghatározó kutatók arra az elhatározásra jutottak, hogy eljött az ideje egy olyan tudományos műhely létrehozásának, amely lehetőséget teremt számukra az őket egyre intenzívebben foglalkoztató, roma kutatásokkal és közösségekkel kapcsolatos kérdések megvitatására.

A Kritikai Roma Tanulmányok Kutatócsoport az MTA TK Kisebbségkutató Intézete, Jogtudományi Intézete és Szociológia Intézete, valamint az MTA BTK Művészettörténeti Intézete támogatását maga mögött tudva jön létre. Megalakulásával egyrészt fórumot kíván teremteni a magukat cigányként/romaként definiáló kutatóknak, akik az MTA kutatóintézet-hálózatában hivatalosan jelen vannak, doktori tanulmányokat folytatnak vagy már tudományos fokozatot szereztek, és szükségét érzik egy olyan korszerű fórumnak, amelyben kölcsönösen segítik egymás szakmai fejlődését, a meglévő kutatási területek összekapcsolását, és új narratívák kialakítását. Másrészt hasonlóan fontos célja a Kutatócsoportnak olyan, mindenki számára nyilvános tudományos események szervezése, amelyek lehetőséget teremtenek a magyarországi roma közösségek társadalmi sorskérdéseinek tudományterületeken átívelő megvitatására.

Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk!

2015. február 3., kedd, 10.00 óra

RSVP: kisebbsegkutato@tk.mta.hu

MTA TK Kisebbségkutató Intézet, TK Könyvtár Olvasóterem

1014 Budapest, Országház u. 30., III. emelet

PROGRAM 

Megnyitó – Papp Z. Attila (MTA TK KI, igazgató)

A kutatócsoportról és a konferenciáról – Kállai Ernő

Előadások

Junghaus Tímea: Szubaltern lázadás: a roma kortárs művészet fejlődéstörténete

Orsós Julianna: A ius soli és a ius sanguinis a késő középkori Német-római Császárság zsidóságának vonatkozásában

Bogdán Péter: Egy kirekesztett etnikum integrációját segítő/gátló oktatási programok, tervek, projektek a pedagógiai szaksajtó tükrében 1978 és 1998 között

Trendl Fanni: Cigány/roma diplomások életútjának vizsgálata

Dinók Henriett: Gyűlölet-bűncselekmények. A megkülönböztetett figyelem indokai

Bogdán Mária: A rasszizmus modern formái a médiában - a magyarországi romák médiareprezentációja

Orsós Anna: Nyelvi helyzet, nyelvoktatás, nyelvtanárképzés. Vizsgálatok és gondolatok a beás nyelv megőrzésének lehetőségeiről

Máté Dezső: Generációs változások a roma diplomások életútjában, a társadalmi reziliencia hatása

Antal István: Roma elitképzés – roma szakkollégiumok

Kállai Ernő: Cigánynak lenni Magyarországon – a roma közösségek rendszerváltozás utáni helyzetének társadalmi összefüggései