TK Publikációs Díj 2014.

TK Publikációs Díj 2014.

Az elismerést azok a kutatók kapták, akik intézetük legmagasabb impakt faktorú folyóirat-publikációját jelentették meg 2013. folyamán.

A díjazottak:

Jakab András (JTI):
Continuity with Deficiencies: The New Basic Law of Hungary EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW REVIEW, 2013: 9 102-138. (Szerzőtárs: Sonnevend Pál)  IF 0.500*

Bárdi Nándor (KI)
Different Images of the Future of the Hungarian Communities in Neighbouring Countries, 1989–2012.
EUROPEAN REVIEW : INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THE ACADEMIA EUROPAEA 21:(4) pp. 530-552. (2013) IF: 0.171*

Róbert Péter (PTI):
„The long and short of asking questions about income”, Quality and Quantity, 47 (4), 1957-1969. (2013) (szerzőtársak: Wim Jansen, Willem, Jan Verhoeven, Jos Dessens) IF: 0.728*

Janky Béla (SZI),
The poverty assistance paradox. ECONOMICS LETTERS 120:(3) pp. 447-449. Paper 10.1016/j.econlet.2013.06.003. (2013) (szerzőtárs: Varga Dániel) IF: 0,509