Családtudományi kutatások - Hátrányos helyzetű családok, gyerekszegénység

Gyerekesély program - Husz IldikóElek Zsuzsanna RékaKiss Márta, Medgyesi MártonPerpék Éva, Schottner EszterVastagh Zoltán

  • Leírás: A kiemelt projekt azokhoz a térségi programokhoz nyújt szakmai-módszertani támogatást, amelyek a leghátrányosabb helyzetű térségek gyermekeinek és gyermekes családjainak igyekeznek jobb esélyeket biztosítani a szegénységből való kitöréshez. A projekt megvalósítása az EFOP-1.4.1 pályázat keretében, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal konzorciumi együttműködésben történik.
  • Kulcsszavak: Gyermekszegénység, területi egyenlőtlenségek, szociálpolitika
  • A Gyerekesély-kutató Csoport honlapja

Tinédzserterhesség és korai iskolaelhagyás - Husz IldikóElek Zsuzsanna Réka 

  • Leírás: A kutatásban a végzettség nélküli iskolaelhagyás okait és az ehhez vezető folyamat körülményeit vizsgáljuk, különös tekintettel a tinédzserkori családalapítás miatti iskolaelhagyásra. Vegyes módszertannal dolgozunk. Egyfelől interjúkat készítünk olyan szülőkkel, akik 18 éves koruk előtt vállalták első gyermeküket. Másfelől követéses vizsgálatot végzünk 8. osztályos tanulókkal olyan térségekben, ahol különösen magas a korai gyermekvállalás aránya. Kutatásunk kiterjed annak vizsgálatára is, hogy milyen módon lenne érdemes a közpolitikának beavatkozni ahhoz, hogy csökkenjen a korai gyermekvállaláshoz kötődő végzettség nélküli iskolaelhagyás.
  • Kulcsszavak: Fiatalkori terhesség, korai iskolaelhagyás, közpolitikai beavatkozások

Iskolai tejlesítmény és előmenetel a szociális szakemberek nézőpontjából Kiss MártaVastagh Zoltán

  • Leírás: Kutatásunkban a szociális területen dolgozó szakemberek véleményét vizsgáljuk a gyerekek tanulmányi eredményességét, előmenetelét befolyásoló tényezőkről, illetve e téren megmutatkozó hátrányok okaival kapcsolatban. Vizsgálatunkat – kísérleti jelleggel – baranyai szociális szakemberek körében végezzük el. Az elemzés során a hátrányok kialakulásának okait illetően azonosítjuk a legfontosabb faktorokat. A kutatás folytatásaként feltérképezzük, hogy a családi háttér és minták, az iskola és a kortárscsoportok milyen mértékben járulnak hozzá a hátrányok kialakulásához, valamint körbejárjuk, hogy mely eszközöket és intézményeket tartanak a szakemberek hatékonynak a hátránykezelésben.
  • Kulcsszavak: Tanulmányi hátrányok, hátránykompenzáció, szociális szakemberek, problémaérzékelés, iskolai eredményesség dimenziói, iskolai teljesítmény és előmenetel, tanulói eredményesség
  • Eddigi eredmények

Családokkal való kapcsolat és szakmai együttműködések a szociális szakemberek véleménye tükrében - Perpék Éva, Győri Ágnes

  • Leírás: A kutatásban azt vizsgáljuk, hogy a szociális és fejlesztő szakemberek különböző csoportjai hogyan vélekednek saját munkájukról és lehetőségeikről, valamint a munkájuk során tapasztalt együttműködésekről, illetve azok hiányáról. A szakmán belüli és szakmák közötti együttműködés témában feltárjuk az egyes intézményi szereplőkkel való kapcsolatokat, azok fontosságát, gyakoriságát, hatékonyságát, előmozdító és gátló tényezőit egyéni és csoport szinten. Megvizsgáljuk továbba, hogy a feltárt tényezők hogyan függenek össze a szekemberek iskolai hátránykompenzációról vallott nézeteivel. A pilot jellegű kérdőíves kutatás célcsoportját a Baranya megyei szociális és fejlesztő szakemberek képezik.
  • Kulcsszavak: Szakmai együttműködés, szocális és fejlesztő szakemberek, munkavégzés, iskolai hátrányok, felzárkózás