Fiatal kutatók a TK-ban

A tudományos pályát választókat leginkább a felfedezés izgalma és a tudományos elhivatottság motiválja - derült ki az MTA Fiatal Kutatók Fórumának felméréséből. A Társadalomtudományi Kutatóközpontban az MTA fiatal kutatói programja keretében jelenleg 13 kutató dolgozik. Tevékenységüket tapasztalt kutató segíti mentorként. A fiatal kutatók saját kutatási témájuk művelése mellett az intézet más kutatási tevékenységeibe is bekapcsolódnak. Részt vesznek a műhelyvitákon, intézeti projektekben, minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy elsajátíthassák, hogy lehet színvonalas hazai és nemzetközi kutatási pályázatot írni. Szerzőtársként, szerzőként magyar és nemzetközi publikációkat készítenek. A TK kutatóinak 2018-as év első felében készített kiemelkedő nemzetközi publikációi közül kettő is fiatal kutató munkája.

A Társadalomtudományi Kutatóközpont a fiatal kutatók elé magas minőségi követelményeket állít, egyúttal ezek eléréséhez professzionális munkakörülményeket biztosít. Az irodai és informatikai infrastruktúra,  a kutatási szoftverek és adatbázisok mellett a fiatal kutatót más lehetőségek is várják: pályázataikat előnyben részesíti a TK nemzetközi konferenciarészvételt támogató alapja, pályázhatnak  kézirat, lektorálási, H2020 pályázatelőkészítési támogatásért, magyar és angol nyelvű módszertani képzéseken, pályázati tanácsadáson vehetnek részt.

A fiatal kutatók bérezésére a közalkalmazotti bértábla irányadó aszerint, hogy tudományos segédmunkatárs vagy munkatárs fokozatba sorolhatók be. A Kutatóközpont a fizetés tekintetében nem tud versenyezni a magánszférával. Azzal azonban igen, hogy rendelkezésre álló eszközeivel és erőforrásaival teljes erőfeszítéssel támogatja fiatal kutatók tudományos előmenetelét, megjelenésüket a hazai és nemzetközi akadémiai szférában  és részükre fejlődésre ösztönző, inspiratív közeget biztosít.

MTA fiatal kutatói programban résztvevő kutatóink és kutatási témáik:

Molnár Csaba

TK Politikatudományi Intézet

Kutatási területek: jobboldali radikalizmus, parlamentarizmus

Kovács Beáta

TK Politikatudományi Intézet

Kutatási területek: érzelmek a politikában, érzelmek politikai szociológiája, félelem politikája, görög politika

​Susánszky Pál

TK Politikatudományi Intézet

Kutatási területek: politikai részvétel, politikai egyenlőtlenségek, társadalmi mozgalmak, civil társadalom

Balázs András

TK Szociológiai Intézet

Kutatási területek: városszociológia, lakóhelyi szegregáció, városi szegénység, szegénység és etnicitás

Balog Karolina

TK Szociológiai Intézet

Kutatási területek: bűnmegelőzés, gyermekvédelem, fiatalkori bűnelkövetés 

Katona Noémi

TK Szociológiai Intézet

Kutatási területek: migráció, társadalmi nem, etnicitás, prostitúció, emberkereskedelem, érzelmek szociológiája

Mezei Kitti

TK Jogtudományi Intézet

Kutatási területek: gazdasági büntetőjog és a modern technológiák bűnügyi kihívásai

Rácz Lilla

TK Jogtudományi Intézet

Vadász Vanda

TK Jogtudományi Intézet

Kutatási területek: Nemzetközi magánjog, kulturális javak védelme, állami immunitás

Hunyadi Márton

TK Kisebbségkutató Intézet

Kutatási területek: migráció, támogatói-hálózatok, Indonézia

Sütő Zsuzsanna

TK Kisebbségkutató Intézet

Kutatási területek: kisebbségszociológia, kisebbségi oktatás

Tamás Máté

TK Kisebbségkutató Intézet

Kutatási területek:
A 18–19. századi Magyar Királyság társadalom- és kultúrtörténete, különös tekintettel a zsidó népességre; mikrotörténet

 

Szabó Martina

TK CSS Recens

Kutatási területek: 
A magyar nyelvű szövegek automatikus szentiment- és emócióelemzésének elméleti nyelvészeti és nyelvtechnológiai problémái 
Az automatikus szentiment- és emócióelemzés problémái az orosz és az angol nyelvű szövegek vonatkozásában
Korpusznyelvészet (A HunOr korpusz építése; a HunLearner magyar nyelvtanulói korpusz építése; több magyar nyelvű szentimentkorpusz létrehozása; egy magyar nyelvű emóciókorpusz létrehozása)