Hajdu Gábor előadása a Családtudományi Kutatási Centrum ülésén

   2021. május 25. 14:00 - 2021. május 25. 15:00

A TK SZI  és a TK  Családtudományi Kutatási Centrum közös rendezvénye

Az előadás absztraktja:

"Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy milyen hosszú távú következményei voltak a terhességmegszakításhoz való hozzáférés 1974-ben történő korlátozásának. A jogszabályváltozást követően a terhességmegszakítások száma 1973 és 1974 között 169 650-ről 102 022-re csökkent, míg az élveszületések száma 156 224-ről 186 288-ra nőtt. Elemzésünkben a terhességmegszakításhoz való hozzáférés korlátozásának az érintett újszülöttek felnőttkori jellemzőire (iskolai végzettség, munkaerő-piaci részvétel, fiatalkori gyerekvállalás) gyakorolt hatását vizsgáljuk. Az elemzéshez a Központi Statisztikai Hivatal egyéni szintű adminisztratív adatbázisait használjuk (2011. évi népszámlálás; élveszületési adatbázis), és a hatásokat a jogszabályváltozás előtt és után született gyermek összehasonlítása alapján becsüljük. Különbségek különbsége becslést alkalmazunk azt kihasználva, hogy a nők egyes csoportjainak a művi abortuszhoz való hozzáférését a jogszabályváltozás eltérően érintette. A szülők összetételének változására kontrollálva kiszűrjük a (nem megfigyelt) időbeli változások és a lehetséges viselkedési változások hatását, így eredményeinket oksági kapcsolatként értelmezzük. Eredményeink azt mutatják, hogy a terhességmegszakításhoz való hozzáférés korlátozása negatív hatással volt az érintett gyermekek átlagos társadalmi-gazdasági jellemzőire. Az érintett gyermekeknek alacsonyabb volt az iskolai végzettsége, nagyobb valószínűséggel voltak 37 éves korukban munkanélküliek, és nagyobb valószínűséggel váltak felnőttkoruk előtt szülővé."

A tanulmány elérhető itt: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0248638 

Hozzászólók: Acsády Judit, Tóth Gergely