Módszertani alternatívák a face-to-face survey kutatásra: postai rekrutáció. Messing Vera és Ságvári Bence előadása

   2021. február 23. 11:00 - 2021. február 23. 13:00


A koronavírus járvány az élet minden területén, így az empirikus társadalomkutatások terén is új helyzetet teremtett, hiszen a személyes megkereséseken alapuló kérdezési módszerek hosszú hónapokra ellehetetlenültek. Ebben a helyzetben felgyorsult azoknak a megoldásoknak a keresése, amelyek egyrészt „járványbiztosak”, másrészt kellőképpen innovatívak ahhoz, hogy hosszú távon is alkalmazhatók legyenek, harmadrészt pedig az európai országokban univerzálisan alkalmazhatók. Az ESS Push-to-Web projekt egy három országban (Ausztria, Szerbia és Magyarországon) lebonyolított pilot kutatás volt, amelynek során egy országosan reprezentatív mintát postai úton kerestünk fel és kértük meg az emberek arra, hogy töltsenek ki egy online kérdőívet. Azok számára, akik az online kérdőívet nem töltötték ki, nyomtatott formátumban, postai úton is eljuttattuk a kérdőívet. A projekt fő célja annak vizsgálata volt, hogy milyen szerepet játszik a részvételi hajlandóságban a feltétel nélküli ajándékutalvány (incentíva), amelyet előzetesen minden mintába került személy számára kiküldtünk. A kísérleti projekt egyik fő tanulsága, hogy mindhárom országban az előzetes várakozásokat jóval meghaladó mértékű volt a részvétel. Magyarországon az online kérdőívet az eredeti 1000 fős minta 30%-a, míg a papíralapú kérdőívet további 10% töltötte ki. Így összesen 40%-os részvételi arányt sikerült elérni, ami megközelítette az elmúlt évek személyes megkeresésen alapuló válaszadási arányszámait. A prezentációban a kutatás első eredményeit mutatjuk be és az alábbi kérdésekre fókuszálunk (1) a kutatásban résztvevők almintája mennyiben felel meg a reprezentativitás szempontjainak, (2) a kérdésekre adott válaszok eredményei mennyiben követik a hagyományos ESS adatfelvételek megoszlásait, (3) és összességében mennyire képes kiváltani ez a hibrid megoldás a hagyományos ESS adatfelvételeket a jövőben.

Zoom link 

Meeting ID: 973 6658 0492
Passcode: 570656