Családtudományi kutatások - Háztartáson belüli jövedelemelosztás

Partnerek közötti jövedelemelosztás és szubjektív jóllét. A nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök hatása - Hajdu Gábor, Hajdu Tamás

Leírás: A kutatás a háztartáson belüli, partnerek közti jövedelemeloszlás és a szubjektív jóllét közti kapcsolatot vizsgálja reprezentatív magyar adatok segítségével. Bemutatjuk, hogy a nő relatív jövedelme (a partnerek összes jövedelmén belül a nő jövedelmi aránya) és az élettel való elégedettség közti kapcsolat negatív nem csak a férfiak, hanem a nők között is. Mivel az egyéni és háztartási szintű gazdasági hátrányokra, valamint a kérdezett és a partnere társadalmi-gazdasági jellemzőire és munkájával kapcsolatos változókra is kontrollálunk, az eredmények a tradicionális nemi szerepek és a férfiak elsődleges kenyérkereső szerepének hatásaként értelmezhetőek. Ezt támasztja alá, hogy a nemi szerepekkel kapcsolatos vélemények valóban módosítják a negatív kapcsolatot. A tradicionális nemi szerepeket kevésbé preferálók között a nő relatív jövedelme nincs kapcsolatban az élettel való elégedettséggel, míg a tradicionális nemi szerepeket preferálók körében a negatív kapcsolat erősebb. Eredményeink a nemi szerepekkel kapcsolatos elvárások és a társadalmi-gazdasági realitás közti konfliktus elégedettséget csökkentő hatására utalnak.

Kulcsszavak: Szubjektív jóllét, relatív jövedelem, nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök

Eredmények