Családtudományi kutatások - Hátrányos helyzetű családok, gyermekszegénység

A gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése a hátrányos helyzetű térségekben. TÁMOP 5.2.1, 2012-14 - Perpék Éva, Husz Ildikó, Bauer Zsófia, Fekete Attila, Bass László, Farkas Zsombor, Polonyi Gábor

 • Leírás: A kutatás célja a hátrányos helyzetű térségekben élő gyermekes háztartások és a háztartásban élő gyerekek helyzetének felmérése volt. A felmérésben gyűjtött adatok köre kiterjedt a kistérségek demográfiai jellemzőire, a gyermekes háztartások gazdasági aktivitására, lakókörülményeire, szegénység- és társadalmi kirekesztettség-jellemzőie, a gyermekek egészségi állapotára, szocializációjára, szükségleteire és azok kielégítettségére.
  A kérdőíves vizsgálaton alapuló adatfelvétel a Gyerekesély programban résztvevő 23 kistérségben valósult meg 29 adatfelvétel során, egyetemi kutatótábor keretében. Az elkészült elemzések a kistérség helyi gyerekstratégiájának tényalapú kidolgozását szolgálták.
  A kutatási projektben a Gyerekesély-kutató Csoport állította össze a felmérés kérdőívét, reprezentatív mintát vett, egyetemi partnereket toborzott a felmérésekhez, igény szerint módszertani felkészítést tartott a közreműködő oktatóknak és hallgatóknak, továbbá a kérdőívek adatait rögzítette, feldolgozta, végül az eredményekből tanulmányokat készített.
 • Kulcsszavak: Gyermekes háztartás, leghátrányosabb helyzetű térség, gyermekszegénység
 • Eredmények:
 • https://gyerekesely.tk.mta.hu/uploads/files/Gyerekeselyek_a_vegeken_I_.pdf
 • https://gyerekesely.tk.mta.hu/2015-mta-tk-gyerekesely-muhelytanulmanyok
 • https://gyerekesely.tk.mta.hu/2014-muhelytanulmanyok
 • https://gyerekesely.tk.mta.hu/2013-muhelytanulmanyok