Családtudományi kutatások - Családon belüli gondoskodás

Az idős szülőknek nyújtott segítség - Magyarország európai összehasonlításban​ - Medgyesi Márton

  • Leírás: A kutatás fő célja, hogy megvizsgálja a felnőtt gyermekek által idős szüleiknek nyújtott segítség meghatározóit Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. Az elemzést a SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) kutatás 2011-es adatain készült, amely az 50 éves vagy idősebb népesség életkörülményeinek alakulását vizsgálja európai összehasonlításban. A szakirodalom szerint a transzferek alapulhatnak altruizmuson illetve reciprocitáson, és befolyásolják a transzfert adó erőforrásai illetve a transzfer-adás költségei is. A többváltozós elemzés eredménye szerint a szülőknek nyújtott segítség előfordulása gyakoribb, ha az idős szülő jobban rászorul a segítségre (egyedülálló, beteg), viszont csökken a gyermek és a szülő lakóhelye közötti távolsággal. Az alkalmi segítség előfordulása növekszik, ha az idős szülők is segítik a gyermekeiket anyagi vagy egyéb transzferekkel. A kelet-európai országok (köztük Magyarország) esetében a rendszeres segítség előfordulása európai összehasonlításban relatíve magas, míg az alkalmi segítség esetében heterogén ez az országcsoport.​
  • Kulcsszavak: Idős szülők, segítségnyújtás, transzferek, összehasonlítás