TK Családtudományi Kutatási Centrum - Bemutatkozás

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Családtudományi Kutatási Centrum missziója a családok stabilitásának, a családon belüli kapcsolatok erősödésének és a családtagok jól-léte növelésének elősegítése alapkutatási eredmények gyűjtése, generálása és közzététele révén. Hisszük, hogy az alapkutatások fontos munícióval szolgálhatnak a fenti célok eléréséhez.

Valljuk, hogy – eltérően azoktól az alkalmazott kutatásoktól, amelyek a szakpolitikai döntéshozást segítik elő – a tudományos alapkutatásnak értéksemlegességre kell törekednie. Csakis úgy szolgálhatja a közjót, hogyha eredményei empirikus bizonyítékkal szolgálnak akár a világ megismeréséhez, akár a civil, szakmai, szakpolitikai szervezetek programjainak, tevékenységeinek tervezéséhez, világnézettől és érték-beállítottságtól függetlenül.

A családtudományok területén jelenleg hiányoznak a szakterület újabb eredményeit reprezentáló monográfiák, szakfolyóiratok, korszerű felsőoktatási tananyagok. A kutatott témák igen szerteágazóak, azonban egy-egy témára kevés kutató jut, a különböző témák kutatói között alig van párbeszéd. A kutatások egy-egy diszciplínán belül maradnak, a multi- ill. interdiszciplináris vizsgálatok száma csekély. A hatékony szakpolitikák kidolgozását korlátozza, hogy kevés kutatásban érvényesül a korszerű, rendszerszemléletű megközelítés, mely szerint a család egyfelől egy önszabályozó rendszer, másfelől a családon belüli folyamatok a külső környezettel, más komplex (politikai, gazdasági, jogi, oktatási, vallási, kulturális stb.) rendszerekkel interakcióban formálódnak. A Centrum célja ezekre a hiányokra reflektálva intézet- és kutatócsoport-közi tudományos platform létrehozása, ezzel is elősegítve a családok belső működését, a családok és a külső környezetük kölcsönhatását vizsgáló kutatók közötti párbeszédet és kutatási együttműködést. Arra törekszik, hogy a téma vezető kutatóhelyévé válva kezdeményező és koordináló szerepet töltsön be a felsőoktatási intézmények között is. Ehhez felhasználja a TK jelenleg is meglévő egyetemi kapcsolatait, emellett tervezi új felsőoktatási együttműködések kialakítását is.

A Centrum feladata elsősorban a családokkal kapcsolatos alapkutatások megerősítése, de nyitott az alkalmazott kutatások eredményeinek megismerésére és az alapkutatásba való visszacsatolására is. Ezen felül konkrét szakpolitikai kérdésekben – felkérés esetén – javaslattétellel segíti a kutatási eredmények hasznosítását.  

A Centrum tevékenységei közé tartozik a TK-ban folyó kutatások áttekintése és közös felületen történő bemutatása; hazai és külföldi szakemberek részvételével tematikus előadás-sorozatok, konferenciák szervezése; felsőoktatási partnerintézményekből hálózat kialakítása; részvétel felsőoktatási tananyagok fejlesztésében, kurzusok tartásában; részvétel közös kutatások tervezésében és megvalósításában.

Budapest, 2020. 01. 30.

Husz Ildikó és Albert Fruzsina szakmai vezetők

A Centrum interdiszciplináris munkájába a TK Jogtudományi IntézetKisebbségkutató IntézetPolitikatudományi IntézetSzociológiai  Intézet és Gyerekesély-kutató Csoport kutatói egyaránt bekapcsolódtak.

Kutatók (2020. április 1-i állapot):

Albert Fruzsina (TK Szociológiai Intézet)

Elek Zsuzsanna Réka (TK Gyerekesély-kutató Csoport)

Dávid Beáta (TK Szociológiai Intézet)

Hajdu Gábor (TK Szociológiai Intézet)

Husz Ildikó (TK Gyerekesély-kutató Csoport)

Kiss Márta (TK Gyerekesély-kutató Csoport)

Kopasz Marianna (TK Politikatudományi Intézet)

Kovács Nóra (TK Kisebbségkutató Intézet)

Könczöl Miklós (TK Jogtudományi Intézet)

Medgyesi Márton (TK Gyerekesély-kutató Csoport)

Oross Dániel (TK Politikatudományi Intézet)

Paksi Veronika (TK Szociológiai Intézet)

Perpék Éva (TK Gyerekesély-kutató Csoport)

Sík Endre (TK Szociológiai Intézet)

Szabó Andrea (TK Politikatudományi Intézet)

Szikra Dorottya (TK Szociológiai Intézet)

Takács Judit (TK Szociológiai Intézet)

Tardos Katalin (TK Szociológiai Intézet)

Az alapítás óta a Centrumhoz csatlakoztak (2020. április 1-i állapot)​:

Acsády Judit (TK Szociológiai Intézet)

Dupcsik Csaba (TK Szociológiai Intézet)

Szalma Ivett (TK Szociológiai Intézet)

Tóth Olga (TK Szociológiai Intézet)​