Az autokrata kormányok szavazatszerző csodafegyvere: a jól célzott családpolitika

2023. február 24.
Szikra Dorottya és kutatótársai kutatásáról ír a Qubit

Furcsán paradox helyzet jellemzi a nyílt és hibrid módon működő autokrata rezsimeket: miközben a kormányok a propaganda legváltozatosabb eszközeivel azt harsogják, hogy a patriarchális, hagyományos család a kívánatos, a gazdasági kényszer arra tolja az autoriter országokat, hogy elősegítsék a nők foglalkoztatásának növelését, és ezzel a nők több pénzhez, nagyobb függetlenséghez juthatnak. Legalább is erre a következtetésre jutott három kutató, akik a magyar, a lengyel, a török és az orosz autokrata és autokratizálódó kormányok családpolitikájának összehasonlítására vállalkoztak.

A nemrégiben indult kutatás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a vizsgált négy autokrata (orosz és török) és autokratizálódó (magyar és lengyel) rezsim fennmaradásában mekkora szerepet játszhat az adott országok időnként kifejezetten bőkezű családpolitikája. „Úgy tűnik, hogy ezek az országok egy Janus-arcú jóléti stratégiát követnek, ahol a befogadás és a kirekesztés egyszerre van jelen. Összességében azt találtuk, hogy a családpolitika fontos szerepet játszik az illiberális demokráciák legitimálásában és a tekintélyelvű uralkodókat támogató csoportok kiépítésében” – olvasható Győry Adrienn, Kerem Gabriel Öktem és Szikra Dorottya Az autokratikus családpolitikai expanzió változatai: Magyarország, Lengyelország, Oroszország és Törökország című tanulmányban, ami még nem publikus, de a CEU Demokrácia Intézetében február közepén már bemutatták első eredményeit.